INFORMATIE

- EEN MODELBAAN LATEN BOUWEN?
WAAR MOET IK OP LETTEN

Het Collectief is tot stand gekomen naar aanleiding van de behoefte aan goede informatie over betrouwbare specialisten die kunnen helpen bij de bouw van modelbanen. Het in opdracht laten bouwen van een modelspoorbaan doe je niet zo maar. Daar gaat, soms jaren’ van dromen, wikken en wegen aan vooraf. Het is vaak de vervulling van een levensdroom. Maar het is ook een hele uitgave. Helaas zijn er "Modelbouwers" die het minder serieus nemen met je wensen en investeringen. Met deze pagina willen we je met goede informatie helpen een keuze te maken voor een deskundige en betrouwbare partner bij het verwezenlijkenvan je levensdroom.

Laat je niets verkopen
In onze branche heb je twee soorten aanbieders, de verkopers en de modelbouwers. Een echte modelbaan bouwer zal je geen modelbaan proberen te verkopen. Het zijn veelal gepassioneerde modelbouwers die graag willen helpen met het bouwen van jouw modelspoorbaan. Professionele modelbouwers worden gevraagd een modelbaan te bouwen, verkopers vragen of ze een modelbaan voor je mogen bouwen. Een klein onderscheid, maar het kan zeker een verschil maken. Professionele modelbouwers zijn geen verkopers, maar modelbouwers die van hun passie hun werk hebben weten te maken.

Werk nooit zonder ondertekend baanplan en ontwerp
Betrouwbare bedrijven gaan actief met u aan de slag om een ontwerp te maken dat is toegesneden op uw specifieke wensen. Zij zullen u adviseren wanneer een idee niet praktisch is en daarbij altijd een goed alternatief bieden dat uw wensen wel mogelijk te maken. Als een ontwerp klaar is zal hij deze altijd in digitale vorm aanbieden ter goedkeuring en ondertekening. Dit schept duidelijkheid en draagt bij heldere verwachtingen en een goed eindresultaat.

Vraag altijd om een offerte
Een professionele bedrijf legt het baanplan, uw opdracht, de opdrachtvoorwaarden, kosten en betaaltermijnen vast in een officiële offerte die door beide partijen wordt ondertekend. Geef nooit mondeling opdracht, want als er in de loop van het bouwproces een geschil optreedt dan staat u als consument niet in uw recht.

Vraag altijd om een op naam gestelde factuur en betaal bij voorkeur niet contant.
Een bedrijf is BTW plichtig en voor elke vorm van verkoop dient een factuur overlegd te worden. Indien je gevraagd wordt om contante betalingen kunt je ervan uit gaan dat de tegenpartij niet betrouwbaar opereert. Wordt er een betaling vooraf gevraagd, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materiaal of producten, en ontstaat er nadien een geschil dan kan je niet aantonen dat je opdracht hebt gegeven tot de levering van die producten.

Gebruik altijd nieuwe materialen
Professionele modelbouwers zullen te allen tijde nieuwe materialen leveren. Het gebruik van tweedehands materialen zoals Rails en huizen zullen zij alleen doen wanneer je dat uitdrukkelijk wenst.

Check de referenties
Gefeliciteerd, je hebt een modelbouwer gevonden die je de opdracht gunt. Maar controleer dan wel altijd de referenties van de modelbouwer op een aantal punten:

- Zijn de gebruikte foto's wel echt van zijn werken, en zijn eigendom.
- Hoe denken collega's over de Modelbouwer
- Hoe zijn de recenties van klanten

Omdat het "wereldje" onder modelbouwers vrij klein is en omdat er niet heel veel aanbod aan modelbouwers is, kennen zij elkaar vaak goed. Ook heerst er onder goede modelbouwers vaak een "positieve" cultuur waarin zij elkaars werk waarderen en elkaar het werk gunnen. Zij werken vaak ook samen, en zullen zich zelden negatief uiten over een collega modelbouwer. Ook zijn de recensies erg belangrijk. Natuurlijk kan een negatieve recensie een keer voorkomen, maar als die er zijn zullen zij bij goede Modelbouwers lastig te vinden zijn.

Garantie en Support
Een professional levert een baan altijd op met een stukje service en garantie. Het bouwen van een modelspoorbaan is voor hun ook een reis, tijdens welke ze met jou als klant vaak ook persoonlijke band opbouwen. Als er een baan wordt afgeleverd dan mag je er vanuit gaan dat de Modelbouwer je blijft bijstaan met support en service indien zich mankementen of problemen voordoen aan de baan.

Informeer altijd naar de service en dienstverlening achteraf, wat zijn de voorwaarden, en onthoud dat u als consument ook uw rechten hebt ten opzichte van garantie.